Deki

Deska – sama deska czyli “deck” – tak jak oryginalnie po angielsku, a fonetycznie brzmi “dek”

Showing all 57 result